ردکردن این

یازدهمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

کنگره یازدهم در 14 الی 16 دی ماه 1390 به ریاست دکتر محمد حسن شاهرودی با شعار Quality on Top در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید.

ریاست کمیته علمی به عهده دکتر عباس منزوی بود و ایشان را دکتر مرضیه علی خاصی یاری نمود. برنامه علمی این کنگره را 157 سخنران، 104 مدیر پانل و 138 ارائه دهنده پوستر شامل می شد. میهمانان خارجی کنگره Dr. Ladvic Grands- Dr. Rojas Vizcaya- Dr. Heo بودند. دکتر علی تاجرنیا دبیر اجرایی و قائم مقام کنگره و دکتر ظفر مهدوی ایزدی به مانند سال گذشته دبیر نمایشگاه بودند. در این کنگره حدود 1500 شرکت کننده حضور داشتند.