ردکردن این

دومین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

با توجه به استقبال همکاران و برای برطرف نمودن مشکلات کنگره نخست در سالن امام علی دانشگاه شهید بهشتی و همین طور تجربه موفق انجمن اندودونتیست های ایران در برگزاری کنگره در مرکز همایش های رازی، هیات مدیره و شورای برگزاری تصمیم به برگزاری دومین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران در مرکز همایش های رازی گرفتند تا فضای بیشتری در اختیار شورای برگزاری و نمایشگاه جانبی قرار گیرد.

هیات مدیره وقت، ریاست کنگره را به جناب آقای دکتر مهران نوربخش از اعضای هیات مدیره وقت انجمن سپردند. دکتر نوربخش فارغ التحصیل سال 1351 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران و دارای مدرک تخصصی پروتزهای دندانی در سال 1358 از همان دانشکده هستند. دکتر نوربخش عضو اسبق هیات علمی دانشگاه تهران و سال ها در سمت ریاست بخش پروتز و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد بودند.

به رغم شرایط بد جوی پاییز تهران در سال 1381، روند رو به رشد استقبال همکاران از کنگره فوق به وضوح قابل مشاهده بود و تعداد شرکت کنندگان این کنگره به 200 نفر رسید.