ردکردن این

چهارمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

کنگره چهارم به ریاست جناب آقای دکتر کاوه سیدان از اعضای هیات مدیره وقت، برگزار شد که روند رو به رشد شرکت کنندگان کنگره های پروتز از این کنگره با شتاب بیشتری مواجه شد. دکتر کاوه سیدان فارغ التحصیل سال 1367 دوره عمومی و سال 1370 دوره تخصصی پروتز از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند. ایشان فلو کالج بین المللی دندانپزشکان و دیپلمات بورد ICOI هستند. در کنار دکتر سیدان، دکتر اکبر فاضل بعنوان دبیر علمی و دکتر مجید ناصرخاکی بعنوان دبیر اجرایی حضور داشتند.

محور اصلی کنگره چهارم پیرامون آموزش عملی بود و کارگاه های آموزشی از سیستم های گوناگون ایمپلنت، سیستم های نوین تمام سرامیک، تهیه روکش های چینی توسط CAD/CAM و غیره برای اولین بار در این کنگره آموزش داده شد. سخنرانان خارجی از کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان و همین طور اساتید ایرانی ساکن خارج از کشور، در کنار 65 سخنران داخلی، بار علمی این کنگره را بر دوش کشیدند. هم چنین سمپوزیمی به نام “پروتز در دهه 80” توسط دکتر جعفر دادمنش و دکتر فرامرز علایی برگزار گردید.

باید خاطر نشان کرد که بیشتر نوآوری ها و تغییرات در کنگره چهارم رخ داد مانند یادی از دکتر حسین نواب پدر دندانپزشکی نوین ایران و کلیپ تاریخچه دندانپزشکی و همین طور تعیین شرح وظایف کمیته های مختلف در کنگره. شرایط پذیرایی و تشریفات نیز در این کنگره بهبود چشمگیری یافت و تمام این ها سبب شد تعداد شرکت کنندگان این کنگره از مرز هزار نفر بگذرد.

پروتز دکتر حسن سازگارا- دکتر کاظم مرشدی- دکتر غلامرضا غزنوی- دکتر جعفر دادمنش- دکتر فرامرز علائی
پریو دکتر مجتبی سیدین- دکتر غلامعباس مرتضوی- دکتر امیررضا رکن
جراحی دکتر ابوالحسن مسگرزاده- دکتر حسین بهنیا
اندو دکتر علی کنگرلو- دکتر ضرابیان- دکتر نصرت اله رهبری
اطفال دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
ترمیمی دکتر علی یزدانی- دکتر ایوب پهلوان