ردکردن این

پنجمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

کنگره پنجم به ریاست جناب آقای دکتر حسن سازگارا از 9 الی 11 آذر ماه 1384 در محل سالن همایش های رازی برگزار شد.دکتر حسن سازگارا فارغ التحصیل دوره عمومی در سال 1354 از دانشکده دندانپزشکی ملی (شهید بهشتی) و دارای مدرک تخصصی پروتزهای دندانی از دانشگاه نیویورک در سال 1979 هستند. دکتر سازگارا سالیانی طولانی استاد و مدیر گروه بخش تخصصی پروتزهای ثابت در دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی بودند.

رئیس کمیته علمی کنگره دکتر کاظم مرشدی بودند که برنامه علمی را با رویکرد بالینی و کارگاه های متعدد آموزش عملی و همین طور شرکت استادان ایرانی و بین المللی اجرا کردند. دبیر اجرایی مانند کنگره پیشین، دکتر مجید ناصرخاکی منصوب شدند. دبیر نمایشگاه، دکتر محمود عاقل، 3 طبقه فوقانی سالن های رازی را به برگزاری نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی اختصاص دادند.

تعداد شرکت کنندگان در این کنگره از مرز 1500 نفر گذر کرد و میزان استقبال از کنگره در حدی زیاد بود که مشخصا ظرفیت مرکز همایش های رازی برای تامین شرایط مطلوب کافی به نظر نمی رسید.

در همان سال و در انتخابات دوره چهارم انجمن، دکتر حسن سازگارا به ریاست هیات مدیره انتخاب شدند. دکتر غلامرضا غزنوی نیز بعنوان قائم مقام در کنار دکتر سازگارا به همکاری با انجمن ادامه دادند. دکتر کاوه سیدان، دکتر محمدحسین دشتی و دکتر مجید ناصرخاکی نیز بعنوان اعضا در این انتخابات منصوب شدند.

در این کنگره چاپ مجموعه فارغ التحصیلان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی با عنوان یادها و نام ها صورت گرفت که نخستین در نوع خود بود و سال های بعد دانشکده های دندانپزشکی دیگر کشور از آن الهام گرفتند.

بطور کلی کنگره پنجم بسیار درخشان برگزار گردید و سبب شد تا کنگره های پروتز به نقطه اوج کنگره های دندانپزشکی تبدیل شود.