ردکردن این

نوزدهمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

١-٤ بهمن ماه – برج میلاد تهران

رئیس کنگره: دکتر کاوه سیدان

دبیر علمی: دکتر رضا ناهیدی

دبیر اجرایی: دکتر ساره حبیب زاده

دبیر نمایشگاه: دکتر قاسم رجب بلوکات