ردکردن این

نخستین سمینار دندانپزشکی دیجیتال

محوریت سمینار: از فلز تا سرامیک

زمان: ۵ تا ۷ دی ۹۷

مکان: هتل المپیک تهران

امتیاز بازآموزی:

دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۲۸۸۸۴۱

رییس کنگره: دکتر مهران نوربخش

دبیر علمی کنگره: دکتر آزیتا مظاهری

دبیر اجرایی کنگره: دکتر رضا ناهیدی

برای مشاهده فیلمهای این سمینار روی لینکهای زیر کلیک کنید:

بخش اول ، بخش دوم ، بخش سوم ، بخش چهارم ، بخش پنجم ، بخش ششم ، بخش هفتم ، بخش هشتم

بخش نهم ، بخش دهم ، بخش یازدهم ، بخش دوازدهم ، بخش سیزدهم ، بخش چهاردهم ، بخش پانزدهم

بخش شانزدهم ، بخش هفدهم ، بخش هجدهم ، بخش نوزدهم ، بخش بیستم ، بخش بیست و یکم ، بخش بیست و دوم

بخش بیست و سوم ، بخش بیست و چهارم ، بخش بیست و پنجم