ردکردن این

ششمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

در سال 1385 آخرین کنگره انجمن پروستودونتیست­ های ایران در مرکز همایش ­های رازی برگزار شد که ریاست آن را جناب آقای دکتر اکبر فاضل برعهده داشتند.

دکتر اکبر فاضل فارغ التحصیل دوره عمومی در سال 1352 و دوره تخصصی پروتز در سال 1368 از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران هستند. ایشان دارای 30 سال سابقه تدریس در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران و همین طور ریاست این دانشکده هستند. دکتر فاضل دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت بودند.

استقبال 1800 نفر شرکت کننده از این کنگره نشان این را داشت که مرکز همایش های رازی دیگر گنجایش کنگره های پروتز را ندارد و برای سال های بعد می بایست تمهیدات دیگری در نظر گرفته می شد.