ردکردن این

سیزدهمین کنگره انجمن پروستودونتیست‌های ایران

کنگره سیزدهم به ریاست جناب آقای دکتر ظفر مهدوی ایزدی در سال 1392 در هتل المپیک تهران برگزار گردید. دبیر علمی دکتر عزت ا… جلالیان و دبیران اجرایی دکتر مجید ناصر خاکی و دکتر مهدی جوان انتخاب شدند. تیم علمی کنگره شعار 5 Stars را برای کنگره سیزدهم انتخاب نمودند. هم زمان با این کنگره سمپوزیوم زیبایی ایران و آمریکا به ریاست دکتر اکبر فاضل برگزار شد. دو نفر مهمان خارجی در این سمپوزیوم سخنرانی کردند، نخست دکتر ناصر برقی استاد و رئیس بخش دندانپزشکی زیبایی دانشگاه تگزاس در سن آنتونیو و دیگری دکتر ماورو فرادیانی که رئیس سابق آکادمی دندانپزشکی زیبایی اروپا و رئیس آکادمی پروستودونتیست های ایتالیا.

رخداد دیگر در این کنگره، انتخابات دوره هفتم هیات مدیره بود که با حضور پرشور 133 نفر از همکاران که خود برای انجمن های تخصصی بی سابقه بود، در هتل المپیک تهران برگزار گردید.

در این کنگره تعداد شرکت کنندگان از مرز 2000 نفر گذر کرد که این استقبال پرشور و روزافزون همکاران نشان دهنده این بود که هتل المپیک دیگر ظرفیت برگزاری کنگره های پروتز را ندارد و انجمن باید برای برگزاری کنگره ها در پی محلی بزرگتر و با امکانات بیشتر باشد.