ردکردن این

بیست و سومین همایش انجمن علمی پروستودونتیست‌های ایران

شورای مشاوران عالی :

دکتر جعفر دادمنش

دکتر احمد رکنی

دکتر شهین رکنی

دکتر حسن سازگارا

دکتر کاوه سیدان

دکتر محمد حسن شاهرودی

دکتر اسماعیل شریفی

دکتر فرامرز علایی

دکتر غلامرضا غزنوی

دکتر اکبر فاضل

دکتر عباس منزوی

دکتر مهران نوربخش