نتايج انتخابات شعبه اصفهان انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران

نتایج انتخابات شعبه اصفهان انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران

اعضای هیات مدیره:

١- دكتر رامین مشرف با ۴۳ رای

٢-دكتر احسان قاسمی با ۳۷ رای

٣- دكتر مجید ابوالحسنی با ۳۴ رای

٤-دكتر غلامرضا طباخیان با  ۲۳ رای

٥-دكتر حسین کرمانی با ۱۶ رای

 

اعضای علی‌البدل:

١- دكتر محسن ضیایی با ۱۳ رای

٢- دكتر حمیدرضا محمدشریفی با ۱۱ رای

 

بازرس:

دكتر رسول منیری فرد با ۳۸ رای

 

بازرس علی‌البدل:

دكتر امین داودی با ۵ رای

انتخابات انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران شعبه اصفهان – اسفند 1402

انتخابات انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران شعبه اصفهان از ساعت 23 روز شنبه 5 اسفند ۱۴۰۲ تا 23 روز یکشنبه 6 اسفند 1402 بصورت الکترونیک و از طریق وبسایت انجمن با حضور گسترده متخصصین پروستودنتیست‌های استان اصفهان برگزار شد.
نتایج انتخابات به زودی و از طریق وبسایت انجمن اعلام خواهد شد.