‌🔸وبینار اصول تراش لمینیت در کیس های پیچیده
🔸۲۲ تیر ۱۴۰۳
🔸دارای حداکثر ۳ امتیاز باز اموزی
🔸ثبت نام از طریق سایت اموزش مداوم

www.ircme.ir

پست های پیشنهاد شده