نتایج انتخابات شعبه اصفهان انجمن علمی پروستودنتیست‌های ایران

اعضای هیات مدیره:

١- دكتر رامین مشرف با ۴۳ رای

٢-دكتر احسان قاسمی با ۳۷ رای

٣- دكتر مجید ابوالحسنی با ۳۴ رای

٤-دكتر غلامرضا طباخیان با  ۲۳ رای

٥-دكتر حسین کرمانی با ۱۶ رای

 

اعضای علی‌البدل:

١- دكتر محسن ضیایی با ۱۳ رای

٢- دكتر حمیدرضا محمدشریفی با ۱۱ رای

 

بازرس:

دكتر رسول منیری فرد با ۳۸ رای

 

بازرس علی‌البدل:

دكتر امین داودی با ۵ رای

پست های پیشنهاد شده