هفدهمین کنگره بین المللی

هفدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودونتیست های ایران به تاریخ 8-5 دی ماه 1396 در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار می گردد.