متخصصین پروتز

دکتر اسماعیل اسدزاده

گفتگو با دکتر اسماعیل اسدزاده زندگی را زیاد سخت نگیرید محال است از پروتزهای دندانی بخصوص پروتزهای متحرک در ایران صحبتی به میان بیاید و نام دکتر اسماعیل اسدزاده مطرح نشود. این پیشکسوت دوست داشتنی و فرهیخته رشته پروستودونتیکس ایران که سال ها مدیریت گروه پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه…